Greentech Amsterdam

Greentech

GreenTech to globalne miejsce spotkań profesjonalistów zajmujących się technologiami ogrodniczymi. GreenTech skupia się na wczesnych etapach łańcucha ogrodniczego i kwestiach produkcyjnych istotnych dla ogrodników. GreenTech oferuje dwie coroczne imprezy wystawiennicze.