LTU w szklarni tunelowej

W tunelu zblokowanym o powierzchni 1000 m2 i ΔT 23°C producent kwiatów rabatowych zastosował 4 nagrzewnice z zamkniętą komorą spalania serii LTU. Dzięki zamkniętemu obiegowi spalania nawet najbardziej intensywna praca nagrzewnic w okresie zimowym nie stanowi dla roślin zagrożenia związanego z nadmiarami CO2 i pary wodnej. Sterowanie nagrzewnic odbywa się za pomocą zwykłego termostatu i nie wymaga podłączenia do komputera klimatycznego. Ponadto, nagrzewnice LTU100 z wydmuchem powietrza o długości 70 metrów są również znakomitym rozwiązaniem w tunelach o dużym parametrze długości.