Ventilatoren

Stalventilator voor varkens en pluimvee

Een fan of ventilator nodig voor recirculatie in pluimveestallen (kippenstallen en kalkoenstallen) en varkensstallen? Holland Heater ontwikkelt en produceert industriële stalventilatoren voor agrarische bedrijven.

Een te hoge luchtvochtigheid in de stal blijft een belangrijk probleem in de agrarische sector. Daarmee neemt de kans op ziekte- en infectiedruk toe. Holland Heater heeft een industriële ventilator op de markt gebracht die voldoet aan de hoge eisen die in een veehouderij gelden. In de stalbeschrijving BWL van veehouderijen zijn volgens de Rav de stalventilatoren ook verplicht gesteld zodat er ventilatie is.

Ventilatie kippenstal
Met de recirculatieventilator wordt de luchtstroom in de stal op gang gebracht. Deze rustige luchtbeweging zorgt niet alleen voor een drogere stal en dus een afname van de ziektedruk en ammoniakwaarde, maar leidt ook tot een gelijke temperatuurverdeling in de stal. Dit creëert een evenwichtige groei van uw kippen. De ventilatoren zijn toerenregelbaar. U kunt dus zelf de snelheid van de luchtstroom bepalen.

Stalventilator
Voor deze ventilator is gebruikgemaakt van hoogwaardige materialen en een motor die wereldwijd bekend staat om zijn kwaliteit. Daarmee is de recirculatiestalventilator een zeer betrouwbare ventilator voor varkens, kippen, kalkoenen en ander vee.

Agrarische ventilatoren

Verwarming
voor pluimvee- en varkensstal