Holland Heater

Over Holland Heater

Holland Heater ontwikkelt, produceert en verkoopt een compleet assortiment heteluchtkachels en ventilatoren voor het verwarmen en ventileren van stallen en kassen. Holland Heater is wereldwijd actief als toonaangevende marktpartij en onderscheidt zich door innovatie, kwaliteit, flexibiliteit, service en betrouwbaarheid.

ProjectenDealers

Holland Heater wereldwijd

 

  • Kennispartner met ruim 40 jaar ervaring in agrarische- en tuinbouwverwarming en -ventilatie.
  • Wereldspeler op het gebied van verwarming en ventilatie.
  • Ontwikkelt en produceert een volledig assortiment kachels en ventilatoren.
  • Verwarming en ventilatie kassen en pluimvee- en varkensstallen.
  • Innoveert en ontwikkelt voortdurend duurzame producten.

Producten:

AgrarischTuinbouw

Wereldwijd actief in heaters en ventilatoren

Innovatief in klimaatoplossingen

Holland Heater volgt de ontwikkelingen in de markt op voet. Hierdoor kunnen we onze klanten tijdig helpen met verwarmings- en ventilatieoplossingen die moeten voldoen aan de meest recente technische eisen. Door steeds strenger wordende milieueisen innoveert Holland Heater continu duurzame producten en systemen om het klimaat en milieu binnen en buiten de stal en kas voor mens en dier te verbeteren. Een perfect voorbeeld van dergelijke innovaties is de ontwikkeling van de LCSA-heater en HHW-warmwaterunit, welke voldoen aan de RAV-richtlijnen.

AgrarischTuinbouw

Industriële heaters en ventilatoren

De agrarische en tuinbouwsector ontwikkelen zich in een hoog tempo, waarbij Nederland wereldwijd toonaangevend is. Door schaalvergroting in de agrarische en tuinbouwsector worden de investeringen en daarnaast de financiële belangen steeds groter. Betrouwbaarheid en kwaliteit van de toegepaste producten en systemen voor verwarming en ventilatie van de stal of kas zijn van levensgroot belang. Holland Heater neemt geen risico en levert zonder uitzondering kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare en veilige producten. Maar kwaliteit uit zich ook in de ondersteuning richting onze distributeurs, dealers, installateurs en eindgebruikers. Onder andere door regelmatige producttrainingen, duidelijke installatie- en gebruikersdocumentatie en deskundige telefonische serviceondersteuning zijn onze partners en klanten altijd verzekerd van de juiste informatie.

Wij zijn uw kennispartner in klimaatoplossingen.

AgrarischTuinbouw

Ontstaan Holland Heater

De basis voor het bedrijf Holland Heater is in 1976 in De Lier gelegd door de heer J. van Dijk (senior). Dat jaar is Holland Heater gestart met de ontwikkeling en productie van heteluchtkachels en ventilatoren voor met name de tuinbouwsector en later ook de agrarische sector.

Geschiedenis

ISO 9001 certificering

We hebben het! De hoge kwaliteit van de diensten en producten van Holland Heater is bevestigd door de ISO 9001 certificering. 6 maanden hard werken om onze diensten te verbeteren en onze processen te optimaliseren heeft het verwachte resultaat opgeleverd en zal, zonder enige twijfel, een positieve invloed hebben op de verdere ontwikkeling van ons bedrijf. Wij danken u allen voor uw samenwerking en kijken uit naar uw blijvende steun bij het uitbreiden van nieuwe markten en het versterken van onze marktpositie.

Wat er speelt bij Holland Heater.